Allmänna villkor

Milrab AS köpsvillkor

Du som konsument sluter ett köpeavtal med: Milrab AS
Kontaktadress: Karl Johans Gate 1, 0154 Oslo, Norge
E-post: support@milrab.se
Telefon: 036 293 71 66
Organisationsnummer: 997 595 262

Priser

Alla priser på Milrab.se är inklusive mervärdesskatt (moms) och exklusive frakt, om inte annat uttryckligen anges. Information om den totala kostnad kunden ska betala, inklusive alla avgifter (till exempel moms och tull) och leveranskostnader (till exempel porto och frakt) kommer att framgå i ordersammanfattningen innan beställningen görs.

Milrab.se förbehåller sig rätten att skriv- och tryckfel samt tekniska problem kan uppstå i samband med prissättning och förbehåller sig rätten att annullera och justera fakturabeloppet vid uppenbart felaktiga beställningar.

Produkter som t.ex har en rabatt på 95% eller ett säljpris på 0:- är inget normalt pris utan är ett oavsiktligt fel som tyvärr kan uppstå i systemet.

Rabattkoder

Rabattkoder gäller inte för Amundsen, Härkila, Garmin, elektronik, optik eller varor som redan finns till rea. Till exempel produkter som finns på Outlet, 3 för 2 eller Black Week-rea. Undantag kan förekomma.

Produkter märkta med "Milrab-pris" eller "Kolla Priset" är säsongsprodukter där priset uppdateras regelbundet. Rabattkoder fungerar inte på dessa produkter.

Endast en rabattkod kan användas per beställning.

Betalning

Milrab.se samarbetar med Klarna för att kunna erbjuda dig nya sätt att betala i kassan. Tillsammans kan vi erbjuda följande betalningsmetoder:

  • Faktura 30 dagar
  • Delbetalning
  • Kortbetalning
  • Betala direkt via banköverföring.

Genom att handla på Milrab.se godkänner kunden ett avtal som Milrab AS har med Klarna för betaltjänster, samt deras användningsvillkor och dataskyddsinformation:

Läs mer om betalning via Klarna här.

Frakt

Vi skickar normalt paketen med Postnord, om inte något annat är avtalat.

För paket som inte hämtas ut tillkommer en avgift på 99 kr + fraktkostnader fram och tillbaka, för att täcka våra ökade kostnader. Om betalning av krav ej blir genomfört kommer kravet att, utan förvarning, skickas vidare till inkasso.

Vi förbehåller oss rätten att avvika och eller ändra uppgiven leveranstid utan tidigare varsel.

Sändning av order

Normal frakttid är 2-5 arbetsdagar, beroende på bostadsort. För varor som inte finns i lager vid beställning, finns information om när den förväntas inkomma i produktbilden i nätbutiken. I dessa fall kan (om önskat) beställningen att delas upp och då kommer fraktkostnad att tillkomma för varje paket extra.

Standard är dock att vi inväntar att den sista varan i din beställning inkommer och därefter skickas hela din beställning i ett paket. Om du har frågor kring hur det fungerar eller din order kan du kontakta kundservice här.

Produktinformation/bilder

Milrab kan ändra eller justera produktinformation och priser utan tidigare förvarning. Sker förändringar som påverkar redan beställda varor kommer kunden att informeras. Fel i produktinformationen på hemsidan kan i enstaka fall förekomma, exempelvis på grund av förändringar som har skett hos producenten utan att Milrab blivit informerade om dessa. Milrab är då inte ersättningsansvarig i efterhand.

Reklamation

Om kunden hittar ett fel eller brist på varan skall denne inom rimlig tid efter det att felet uppdagats meddela säljaren (reklamation). Fristen för att reklamera en artikel är två månader från det att kunden uppdagat felet. Reklamationen måste ske senast tre år efter det att kunden tagit emot varan. Om varan, eller delar av den, vid normalt bruk bör hålla betydligt längre än så är reklamationstiden fem år. Om kunden inte reklamerar varan i tid, försvinner rätten att åberopa bristen. Ett fel som visar sig tidigare än sex månader från att kunden tagit emot varan (vanligtvis leveranstidpunkten) kan förmodas ha funnits vid mottagandet av varan. Efter 6 månader är det din plikt att påvisa att felet fanns där vid leverans och ej har orsakats av dig eller ditt bruk.

Fel och brister hos varor kan meddelas muntligt eller skriftligt. På grund av senare bevisning rekommenderar vi att all kommunikation sker skriftligt genom meddelande till support@milrab.se.

Om du som kund har hittat ett fel och reklamerat varan innan reklamationstiden har gått ut har du rätt till att göra följande:
• Hålla tillbaka köpesumman.
• Under vissa förutsättningar välja mellan lagning eller ny vara.
• Kräva att köpet hävs, om felet inte är oväsentligt, och under förutsättning att varan är i samma skick och mängd.
• Kräva ersättning.

Om säljarens rättning eller nyleverans kommer att medföra att kunden inte kan bruka varan på mer än en vecka (vi tolkar att det räknas från det att varan är kvitterad hos Milrab.se) har kunden under vissa förutsättningar rätt att kräva en ersättningsvara för säljares räkning. Som regel har säljaren två försök på sig att laga en bristfällig vara, därefter kan köparen kräva ny vara eller att häva köpet. När det inte finns ett fel, kan säljaren bara kräva betalning för undersökning som har varit nödvändig för att avgöra om det finns ett fel, och betalning för reparation av varan, när säljaren uttryckligen har gjort kunden uppmärksam på att denne själv måste stå för dessa kostnader.

Avbeställningar

På grund av vår korta behandlingstid vid beställning skickas varan ofta från vara lager kort efter beställningstillfälle. Därför rekommenderar vi att eventuella avbeställningar görs snarast, antingen via telefon (036 293 71 66) eller via e-post.

Skador på varan

Om du märker att paketet är skadat redan när du hämtar det på postkontoret, bör du meddela det med en gång. Efter leverans ska kunden så snart som möjligt göra en undersökning av den levererade varan.

Om en transportskada uppdagas först när du öppnar paketet bör du genast ta med dig hela paketet tillbaka till postkontoret och fylla i ett skadeformulär. På postkontoret kan de hjälpa dig fylla i ett skadeformulär.

Vi på Milrab kan även hjälpa dig om du har några frågor kring det och du kan ta kontakt med oss här.

Bristfällig vara

Vid eventuella brister eller fabrikationsfel på sålda varor som fanns vid leveranstidpunkten och som inte är köparens fel, har Milrab rätt att för egen kostnad rätta felen eller skicka en ny vara. Efter leverans ska kunden så snart som möjligt göra en undersökning av den levererade varan.

Vid beställning av profilprodukter, så som textilier, är det extra viktigt att en komplett översikt över eventuella fel eller andra avvikelser rapporteras till oss snarast. När Milrab gjort rättelser eller ny leverans kan inte köparen göra ytterligare förändringar.

Ångerrätt

Vid köp hos Milrab har du självfallet samma ångerrätt som på alla andra platser. Men i tillägg till detta har vi på Milrab valt att ge dig som kund extra lång betänketid – hela 365 dagar öppet köp och dessutom står vi på Milrab för returkostnaden!
Du kan läsa mer om våra fantastiska kundfördelar genom att klicka här. Nedan följer information om den ångerrätt som alltid gäller enligt standardpraxis.

Ångerrätten ger kunden rätt att frångå avtalet (ångerrätt) genom att meddela säljaren senast 14 dagar efter att kunden mottagit varan och de uppgifter som krävs i enlighet med tredje kapitlet i ångerrättslagen är mottaget på ett föreskrivet sätt i ett ångerrättsformulär. Ångerrätten löper ut senast tre månader efter att varan är mottagen eller efter ett år om uppgift om ångerrätt inte är angivet. Fristen anses lyda om ett meddelande är skickat innan tidsfristen har gått ut och på ett sätt som kan anses som försvarligt efter förhållandena.

I meddelandet ska kunden ange på vilket sätt varan kommer att returneras. Vid bruk av ångerrätten faller båda parternas plikt att uppfylla avtalet bort. Om någon av parterna har uppfyllt hela eller delar av avtalet ska det återföras. Kunden ska återlämna varan inom rimlig tid. Detta gäller även om kunden inte har fått tillbaka det denne har krävt av säljaren. Säljaren måste betala tillbaka det kunden har betalat senast 14 dagar från det att säljaren mottagit varan eller uthämtningsavin eller att varan finns till förfogande. Om du har ett postgirokonto eller bankkonto bör du lämna kontonumret.

Eventuella kostnader vid retur av varan betalas av kunden, med retursedeln som säljaren skickat, om säljaren har sagt upp eller brutit avtalet eller säljaren enligt avtalet har levererat en ersättningsvara för att den beställda varan inte var tillgänglig. Varor som är skickade genom posten eller självständig frakt ska skickas tillbaka på samma sätt och levereras till säljaren i originalförpackningen och med betald returfrakt, såvida retursedel ej har tagits i bruk (Observera att Milrab enligt sin Öppet Köp-policy står för returkostanden vid vanlig frakt och användning av de retursedlar du mottagit vid beställningen). Kunden förpliktigas inte att motta eller lösa in en vara innan den skickas tillbaka till säljaren, utan kan istället betala returkostnaden, och meddela den som levererat varan om att den ska returneras till säljaren. Det är emellertid en förutsättning att kunden meddelar säljaren, inom 14 dagar, att ångerrätten kommer att nyttjas.

Garanti

Milrab har garanti mot fabrikationsfel i samma tidsspann som varorna har garanti från Milrabs distributörer. Detta är som regel minst ett år och maximalt fem år från leveranstidpunkten. Vid material- eller fabrikationsfel, reparerar eller byter vi varan.

Garantin gäller inte:

• Fel som uppstått på grund av onormalt bruk eller yttre påverkan.
• Kostnader för montering/demontering av felaktig vara.
• Kostnader för reparation vid annan verkstad än den som vi har avtal med.
• Resekostnader.
• Eventuella följdskador på grund av den skadade varan.
• Rena slit- och förbrukningsvaror såsom t ex. mus, musmattor, bläckpatroner, tangentbord, m.m. Utöver det följer vi konsumentköplagen.

Milrab ansvarar heller inte för minskade intäkter av näringsverksamhet.

Produktansvar

Om de sålda varorna har orsakat skada på andra ting, och man inte har brutit mot den säkerhet som är bruklig eller borde kunna förväntas, så är Milrab ersättningsansvarig i den utsträckning som följer.
Andra följdskador ersätts inte.

Force majeur

Om Milrab hindras att leverera eller omleverera, eller om leveranserna blir mycket tyngande på grund av en arbetskonflikt eller annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, knappa transportmöjligheter, allmän varubrist, inskränkning på bränsle, brist på varor från underleverantörer eller producenter eller på grund av de omständigheter som behandlas i denna punkt, befrias Milrab från allt ansvar vid reklamationstillfället och det krediteras till köpesumman.